Logo AF STŘECHY - Adam Fryželka - Kompletní dodávky a montáže střech, krovů a krytin

Střechy

Ploché střechy

Mezi ploché střechy zařazujeme zejména třechy, které mají sklon do 5°. Hydroizolaci těchto plochých střech tvoří povlaková krytina, kterou rozdělujeme na fóliové ( PVC fólie ) a asfaltové ( modifikované asfaltové pásy ). Pro správnou volbu střešní krytiny, bychom měli přihlížet k účelu, ke kterému bude využívána ( střešní terasy, parkoviště, střešní zahrady, střechy zasypané kamínky ) a v jakých podmínkách bude umístěna.

ploché střechy
ploché střechy

PVC fólie

PVC fólie se v současné době stávají stále populárnějšímy, právě jako hydroizolace plochých střech. Předností těchto hydroizolačních fólií je jejich ohebnost, tvárnost a také snadnější a rychlejší provádění. Další, také u nás často používané, jsou termoplastické polyolefiny (TPO) nebo EPDM. PVC fólie nám dodává především Bauder a Fatrafol.

ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy

Modifikované asfaltové pásy

Asfaltové pásy se používají jako krytina již několik desítek let. Jejich technologite je prověřena řadou let a stejně tak i dobrými zkušenostmi.
Našimi dodavateli asfaltových pásů jsou především Bauder a Elastek.

ploché střechy
ploché střechy
Šikmé střechy

Mezi šikmé střechy řadíme ty, které mají sklon od 5° do 45°. Na rozdíl od plochých střech, mají šikmé střechy nespočet variant tvarů i množství typů krytiny.

ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy
ploché střechy

Betonová krytina

Pálená krytina

Plechová střešní krytina

Šindel

Vláknino-cementová kritina

Zateplení střech

Zateplení střech je nezbytnou součástí staveb, rekonstrukcí či inovací střešních pláštů. Typ zateplení závisí na tom, pro jaký druh stavby je určen. Máte-li ve svém domu obytné podkroví nebo máte plochou střechu, neobejdete se bez správné tepelné izolace. Vaše půda by měla být plně zateplena, i když slouží pouze jen jako úschovna nepotřebných věcí. Při správné tepelné izolaci ušetříte50% energie.

Nadkrokevní izolace

 • ideální tepelná izolace k zateplení vaší střechy
 • snadná montáž
 • termoizolační desky montujeme na krokve - není nutná další izolace či parozábrana
 • odolnost vůči vlku, plísni, škůdcům
 • rychlost a jednocuchost, bez tepelných mostů
 • desky mají ve standardu již jednoduchý falcovaný zámek
 • nízká váha
 • úspora energie
 • Mezikrokevní izolace

  Ještě před pár lety se izolovalo pouze mezi krokve. V současné době máme díky novým technologiím a materiálům i jiné možnosti. Izolace mezi krokve je dnes již nedostačující a proto se používá v kombinaci s izolací pod krokvemi. Touto kombinací docílíme požadované kvality konfortu zateplení prostoru. Výhodou takto provedené izolace je výrazné omezení vlivu tepelných mostů krokvemi.

  Zateplení plochých střech

  Zateplením ploché střechy zamezíte úniku tepla z vašeho domu a zároveň ji zpevníte pro případ, že na ní zůstane velké množství mokrého sněhu.
  Tato aplikace je velice účinná. Rychle vyřeší jak samotné zateplení ploché střechy, tak i problémy se zatékáním.